XXII Xornada “A Psicanálise hoxe”

A CORUÑA, 11 e 12 de Maio de 2018

“PANTASMAS COMÚNS E PERVERSIÓN”

Lacan plantexa que o desexo pasa por vías perversas, xa que non é un obxecto natural para correlacionar os sexos, os obxectos de desexo son o resultado dunha substitución. Os suxeitos neuróticos teñen pantasmas perversos, pero isto non é o mesmo que perversión. ¿Cal é a diferencia? ¿Para qué lle serve ao  neurótico a pantasma perversa? ¿Cómo funciona o suxeito perverso nas relación e nos discursos: social, institucional, cultural, artístico, político… Son cuestión a plantexar e discutir na Xornada.

INSCRIPCIÓNS: Praza Mª Pita nº16, 1º esq. Ou a través de www.scf-galicia.es (enviando mensaxe co seu nome)

MATRÍCULA: 50 euros, 40 euros membros e socios da ELP e inscritos en actividades do ICF

PAGAMENTO: Previamente en Praza Mª Pita nº16 1ºesq. ou in situ

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN: Lucía Fernández, Manuel Fdez. Blanco, Carmen Garrido (responsable), Eugenia Insua, Iria Rodríguez e Liana Velado

ANOTATE