XXV Xornada “A Psicanálise hoxe”

A CORUÑA, 26 E 27 DE ABRIL DE 2019

NENOS E MOZOS VIOLENTOS ¿REBELDES SEN CAUSA?

Nos derradeiros anos estamos a ver coma os chamados trastornos do comportamento, patoloxías do acto, aumentaron en nenos e mozos.
Nenos e mozos inquietos, explosivos, violentos cara aos demáis e cara a eles mesmos. Ás veces, estas actitudes pódense mostrar como síntoma de incomodidade, debido a unha causa que pode ser tratada a través da palabra. Pero, en moitos outros, son debidos precisamente ao feito de que a palabra non podería ser introxectada por eles, non funcionou como mediador entre a satisfacción pulsional e a satisfacción aceptable socialmente.
A dificultade de nno poder expresarse por medio da linguaxe simbólica fai que teñan que expresarse a través do corpo e o acto conducíndolles, en moitas ocasións, ao peor.
Se a palabra non lles vale como instrumento ¿Cómo abordar a estes nenos e mozos na familia, na escola ou na clínica?

INSCRIPCIÓNS: Praza Mª Pita nº16, 1º esq. Ou a través de www.scf-galicia.es (enviando mensaxe co seu nome)

MATRÍCULA: 50 euros, 40 euros membros e socios da ELP e inscritos en actividades do ICF

PAGAMENTO: en BBVA (IBAN: ES11 0182 0655 11 0011503585). Asociación Poros Galicia

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN: Lucía Fernández, Manuel Fdez. Blanco, Carmen Garrido (responsable), Eugenia Insua, Iria Rodríguez e Liana Velado

ANOTATE