Seminario do Campo Freudiano 2022-2023

Este curso será modelo híbrido, é dicir, de modo presencial e tamén online (a través da plataforma virtual zoom.us)

SEMINARIO 20 “AUN”. JACQUES LACAN

ENCORE (Aún-en cuerpo)

Esta palabra “encore” no diccionario da lingua francesa de Alain Rey, pódese tomar coma unha suplencia, coma unha corrección dun enunciado precedente (ademáis) o coma un adverbio de tempo, “ata o presente”.

Para Lacan importa moito o equívoco fónico da palabra encore que ademáis de “aún” se pode escoitar “en corpo” e sin duda “ademáis” coma unha suplencia.

Encore (Aún) señala a faceta de que hai algo máis, que hai un suplemento, que no hay un complemento que universalice os goces para os dous sexos porque hai un goce máis aló do goce sexual que é o goce feminino no universalizable. “Non-todo” chamamos a ese goce feminino. A MULLER que o universaliza non existe porque en tanto muller se singulariza unha por unha. Vai más aló do universalizable coma goce sexual. Elas teñen un goce dual, o goce sexual e outro goce que chamamos feminino. Aquiles nunca alcanza a Briseida, non é toda suya. O mesmo le pasa a Don Juan, as posee unha a unha porque todas é imposible.

No Seminario 20 páxina 18, Lacan di :”O ser sexuado das mulleres non-todas no pasa polo corpo sino polo que se desprende dunha exixencia lóxica na palabra”. A impresión do linguaxe no corpo, pasa pola lectura que se fai do que se escoita e entón estamos no xa na linguaxe senón na lalengua que coma letra marca o corpo de outro goce máis aló do significante, escapa ao discurso, non hai colectividade entre eles.

As fórmulas da sexuación que Lacan debuxa coma unha lóxica nos pode aclarar moito sobre o que é o goce sexual universalizable e o goce forasexo singular.

  • HORARIO: 17.00 a 21.00 h.
  • INSCRIPCIONES: a través de www.scf-galicia.es
  • IMPORTE DA MATRÍCULA: 270 euros. Pago único.
  • PLAZO DA MATRÍCULA: de septembro a decembro de 2022
  • INGRESO: á Asociación Poros País Gallego. Adxuntando nome e apelido
  • Nº CUENTA: ES18 2100 49 10 39 2200011602 (La Caixa)
  • CO-COORDINADORES DO SEMINARIO: Eugenio Castro e Eugenia Insua.

 

ANOTATE