Seminario do Campo Freudiano

 ”Dunha cuestión preliminar a todo tratamento posible da psicose” Escrito 2. J.  Lacan

“A terceira” Intervencións e textos 2 J. Lacan

Lacan sitúa neste escrito do ano 58: “Dunha cuestión preliminar a todo tratamento posible da psicose”  os puntos de dificultade que presenta a clínica da psicose, achegando nocións esenciais para a súa abordaxe desde a psicanálise, a partir dunha lectura do caso Schreber, que Freud considerou paradigmático. En “A terceira” , texto do ano 74, Lacan abre o camiño da análise cara ao marco da clínica borromea, que práctica da psicanálise extraerase nas súas ultimas elaboracións? De novo, este curso, traballaremos dous textos, de dous momentos do ensino de Lacan.

  • LUGAR:

- A Coruña: Salón de Actos do Arquivo do Reino de Galicia (Xardín de San Carlos s/n).

- Vigo: Sede de Vigo da ELP (Dr. Cadaval 21- 4º of.17).

  • HORARIO: 17.00 a 21.00 h.
  • INSCRICIÓNS: a través de www.scf-galicia.es
  • MATRÍCULA: 270 euros
  • PAGO: Ingreso na Caixa na conta da Asociación Poros País Gallego, no número de conta (IBAN: ES18)  2100 49 10 39 2200011602 
  • CO-COORDINADORES DO SEMINARIO:

- Eugenio Castro.

- Eugenia Insua.

ANOTATE