Publicacións

O Instituto do Campo Freudiano en España edita a revista Cuadernos de Psicoanálisis, cos traballos producidos nas Seccións Clínicas e Seminarios.

Os números son monográficos, e entréganse gratuitamente aos inscritos no Seminario.