Anos Anteriores

As actividades do SCF en Galicia se iniciáronse en outubro de 1991 e proseguen de forma ininterrompida ata a actualidade.

Inicialmente realizábanse en Santiago, punto xeográfico intermedio entre A Coruña e Vigo, cidades con sedes da ELP, pero dende o curso 94/95 as sesións realízanse alternativamente en ambas as cidades.

As súas actividades veñen estruturándose ao redor dun Seminario de textos, un Seminario Clínico — coa presentación dun caso clínico en cada sesión —, unha Mesa de lectura e un Seminario de Fundamentos.

SEMINARIO DE TEXTOS:

- Curso 1991/1992: “Variantes da cura tipo”. Escritos. J.Lacan

- Curso 1992/1993: “Posición do inconsciente” Escritos. J.Lacan

- Curso 1993/1994: “Análise terminable e interminable”. Freud

- Curso 1994/1995: “A interpretación”

- Curso 1995/1996: “Pulsión e lóxica da cura”

- Curso 1996/1997: “Variedade e estrutura do discurso histérico”

- Curso 1997/1998: “A Angustia”. Seminario X. J. Lacan.

- Curso 1998/1999: “Posición do inconsciente”. Escritos. J. Lacan.

- Curso 1999/2000: “As formacións do inconsciente”. Seminario V.   J.A. Lacan.

- Curso 2000/2001: “”Inhibición, síntoma e angustia”.Freud

- Curso 2001/2002: “Os signos do gozo”.  J.A. Miller.

- Curso 2002/2003: “A transferencia”. Seminario VIII. J. Lacan.

- Curso 2003/2004: “Os Paradigmas do gozo”. J.A Miller

- Curso 2004/2005: “Aínda”. Seminario XX. J. Lacan.

- Curso 2005/2006 : A Angustia”. Seminario X. J. Lacan

- Curso 2006/2007 : “A Angustia”. Seminario X. J. Lacan.

- Curso 2007/2008: “De Outro ao outro”. Seminario XVI. J. Lacan.

-  Curso 2008/2009: “De Outro ao outro”. Seminario XVI. J. Lacan

- Curso 2009/2010: “Dun discurso que no fose do semblante”. Seminario XVIII. J. Lacan.

- Curso 2010/2011: “Os catro conceptos fundamentais da psicanálise”. Seminario XI. J. Lacan.

- Curso 2011/2012: “As Psicoses”. Seminario III. J. Lacan.

- Curso 2012/2013: “El Sinthome”. Seminario XXIII. J. Lacan

- Curso 2014/2015: “O desexo e a súa interpretación ”. Seminario VI. J. Lacan

- Curso 2015/2016: “O desexo e a súa interpretación ”. Seminario VI. J. Lacan

- Curso 2016/2017: “A instancia da letra” e “Lituratierra”. J. Lacan

- Curso 2017/2018: “Dunha cuestión preliminar a todo tratamento posible da psicose” Escritos 2 J. Lacan e “A Terceira” Intervencións e textos 2 J. Lacan

- Curso 2018/2019: Seminario 7 “A ética do Psicanálise”. J. Lacan

- Curso 2019-2020: L´Etourdit- O Atolondradicho

- Curso 2021-2022: Seminario 4 “A relación de obxecto”. J. Lacan

XORNADAS NA CORUÑA ”EL PSICOANÁLISIS, HOY”

A Xornada ”El psicoanálisis, hoy” vénse realizando anualmente na Coruña dende o ano 1997. É unha actividade onde se trata de poñer a psicanálise en interlocución con outros discursos, abordando os síntomas e malestares da modernidade.

- 1997: I Xornada “Anorexia mental, fracaso escolar”.

- 1998: II Xornada “Educar y castigar. Violencia, identidad y modos de gozar”.

- 1999: III Xornada “El malentendido entre los sexos”.

- 2000: IV Xornada “La soledad del sujeto contemporáneo. ¿Elección o destino?”.

- 2001: V Xornada “Violencia necesaria, violencia compulsiva. La violencia como síntoma en la sociedad actual”.

- 2002: VI Xornada “¿Qué guerra es esta?”.

- 2003: VII Xornada “Identificaciones e identidad”.

- 2004: VIII Xornada “El enigma adolescente”.

- 2005: IX Xornada “Destinos del amor”.

- 2006: X Xornada “Nuevas familias”.

- 2007: XI Xornada “La angustia. El malestar de nuestra época”.

- 2008: XII Xornada “El cuerpo en psicoanálisis”.

- 2009: XIII Xornada “Psicoanálisis, ciencia y falsa ciencia”.

- 2010: XIV Xornada “Soledades y aislamiento”.

- 2011: XV Xornada “La diferencia sexual en el siglo XXI”.

- 2012: XVI Xornada “¿Qué cambia en el amor?

- 2013: XVII Xornada “Tu Yo no es tuyo”

- 2014: XVIII Xornada “A crise do discurso actual”

- 2015: XIX Xornada ” A infancia esquecida”

- 2016: XIX Xornada “Facer parella … ¿con qué?

- 2017: XXI Xornada “Mulleres, nais e outras posicións femininas do ser”

- 2018: XXII Xornada “Pantasmas comúns e perversións”

- 2019: XXIII Xornada “Nenos e xóvenes violentos. ¿Rebeldes sin causa?”

- 2022: XXIV Xornada “¿Elección sexual?. Diferencia e diversidade no século XXI”

XORNADAS EN VIGO “LA ACTUALIDAD DE LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA”

- Outubro 2007: I Xornada “El síntoma, remedio de la angustia” 

- Outubro 2009: II Xornada “Adolescentes. Patologías del ideal, encuentros en lo virtual, trauma de lo real”.

 

PRESENTACIÓN DE DOENTES

O Seminario do Campo Freudiano (SCF) de Galicia ven realizando unha actividade de Presentación de enfermos dende Novembro de 2003 en Vigo e dende Novembro 2004 na Coruña. Esta actividade está incluída no programa de formación MIR/PIR, realizándose en coordinación co Servizo de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo e, na Coruña, co Servizo de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario. As sesións son dirixidas polos docentes do Seminario do campo freudiano, que realizan as entrevistas.