Seminario de Textos 2022-2023

Seminario 20

21 de Outubro  na Coruña. Montserrat Puig (Barcelona). Introducción e capítulo I

16 de Decembro en Vigo. Marco Focchi (Milán). Capítulos II e III

27 de Xaneiro na Coruña. Rosa López (Madrid). Capítulos IV e V

24 de Febreiro en Vigo . Araceli Fuentes (Madrid). Capítulos VI e VII

24 de Marzo na Coruña. Mercedes de Francisco (Madrid). Capítulos XVIII e IX

28 de Abril en Vigo. Estela Paskvan (Barcelona). Capítulos X e XI