Seminario de Textos 2021-2022

26 de Outubro. A Coruña. 
Caps I ao VI.”O noso programa e introducción da cousa” Antoni Vicens

14 de Decembro. Vigo.
Caps. VII, VIII e IX.”O problema da sublimación” Shula Eldar

25 de Xaneiro. A Coruña. 
Caps. X, XI e XII. “O problema da sublimación” Vilma Coccoz

22 de Febreiro. Vigo. 
Caps. XIII, XIV e XV.A paradoxa do goce” Manuel Fdez. Blanco

22 de Marzo. A Coruña. 
Caps. XVI, XVII e XVIII. “A paradoxa do goce” Marta Serra

3 de Maio. Vigo.
Caps. XIX ao XXIV.A esencia da traxedia e a dimensión tráxica da experiencia analítica” Araceli Fuentes