Seminario de Textos

27 de Outubro. Vigo. 
Cap 1 e 2. “Dunha cuestión preliminar…” Xavier Esqué (Barcelona)

24 de Novembro. A Coruña.
Cap. 3 .”Dunha cuestión preliminar…” Miriam Chorne (Milán)

15 de Decembro. Vigo.
Cap. 4 e 5 .”Dunha cuestión preliminar…”  Mónica Marín (Bilbao)

26 de Xaneiro. A Coruña. 
“A terceira” (pax. 72-81). Monserrat Puig (Barcelona)

23 de Febreiro. Vigo. 
A terceira” (pax. 81-90). Andrés Borderías (Madrid)

16 de Marzo. A Coruña. 
A terceira” (pax. 91-108). Doménico Cosenza (Milán)