Seminario Clínico 2022-2023

A presentación de casos clínicos ao cargo de participantes inscritos no Seminario de textos. Se realizará na modalidade presencial

21 de Ootubro (A Coruña): Liana Velado

16 de Decembro (Vigo): Carolina Iglesias

27 de Xaneiro (A Coruña): Rosa Vázquez

24 de Febreiro (Vigo): Isabel Alonso

24 de Marzo (A Coruña): Asunta Ruíz

28 de Abril (Vigo): Lucía Fernández