Mesa de Lectura 2018-2019

Coincidindo con cada sesión do Seminario do Campo Freudiano, o mércores da semana anterior, na Coruña e o mércores da mesma semana , en Vigo, contaremos cunha reunión para compartir e apoiar o traballo de lectura que os participantes realizan sobre os textos escollidos para o Seminario do Campo Freudiano deste ano, onde se tratará de extraer preguntas ao texto e plantealas no Seminario do Campo Freudiano.

  • LUGAR NA CORUÑA: Praza María Pita nº16 1ºesq. 15001 A Coruña.
  • LUGAR EN VIGO: Dr. Cadaval 21, 4º of. 17
  • HORARIO: 20,00
  • MATRÍCULA: 20 euros. Gratuíta para inscritos no SCF ou socios e membros da ELP.
  • COORDINAN: Almudena Collantes, Eugenia Insua  e Eugenio Castro.